Market BVBA

Schattingen of waardebepalingen

  • Bij verdeling binnen een familie
  • Bij inbreng in vennootschappen
  • Bij echtscheidingen
  • Bij verkoop of aankoop
  • Aangifte nalatenschap
  • Advies en technische bijstand bij onteigeningen en gerechtelijke procedures inzake onroerend goed

 

  • Soorten schattingen of waardebepalingen: industrie, handelszaken, woningen, appartementen, ...