Market BVBA

Schattingen

  • Bij verdeling binnen een familie
  • Bij inbreng in vennootschappen
  • Bij echtscheidingen
  • Bij verkoop of aankoop
  • Aangifte nalatenschap
  • Advies en technische bijstand bij onteigeningen en gerechtelijke procedures inzake onroerend goed